Artur Fraj

Artur Fraj

Artur Fraj

Koordynator Zespołu ds. Zamówień Publicznych i Umów w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta sp. z o.o. Stworzył zespół przetargowy na łódzkim lotnisku, wdrożył jako pierwsza instytucja publiczna w regionie łódzkim system elektronicznego prowadzenia przetargów, a także aukcji elektronicznych. Przez 7 lat pracował w kancelarii adwokackiej, w której zajmował się głównie obsługą podmiotów gospodarczych, przygotowywał opinie z zakresu prawa handlowego, prawa umów oraz zamówień publicznych. Uczestniczył też, w ramach wsparcia prawnego, w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, w tym realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Był również pełnomocnikiem zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest absolwentem Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego prof. Zbigniewa A. Pełczyńskiego. Członek Rady Programowej TVP S.A. Oddział w Łodzi. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów z zakresu zamówień publicznych, elektronicznych zakupów w sektorze publicznym – coraz częściej również jako wykładowca. Prywatnie fan kryminałów Agaty Christie i niespełniony przewodnik po średniowiecznych zamkach krzyżackich.

Back to Top