Bronislav Neubauer

Bronislav Neubauer

Bronislav Neubauer

Doświadczony specjalista procesów Procurement/Sourcing, ukierunkowany przede wszystkim na branże finansową i IT. Od 2011 roku do lutego 2016 roku prowadził spółkę zakupową Raiffeisenbank a.s., zarządzając zakupami również w ramach regionu Europy Środkowej. Od lutego 2016 roku jest Dyrektorem Dywizji Usług Wsparcia w ramach spółki Raiffeisenbank a.s., wiedzę profesjonalną uzyskał w firmach międzynarodowych, takich jak: Valeo, Home Credit International, BSC Praha lub GE Money Bank.

Back to Top