Ctirad Fischer

Ctirad Fischer

Ctirad Fischer

Jest absolwentem VUT. Logistyką i zakupem wraz z usługami dodatkowymi, takimi jak Facility lub Fleet Management, zajmuje się prawie przez cały okres swojej kariery. Pracował na różnych stanowiskach menedżerskich w spółkach o charakterze produkcyjnym, np. Celestica, jak również w firmach o charakterze utylitarnym, takich jak RWE. Posiada również doświadczenie uzyskane w firmach o charakterze typowo handlowym - Makro lub Rexel. Jednym z zajmowanych przez niego stanowisk był Purchasing Director w Kooperatiwie, gdzie był specjalistą do spraw zakupów, facility managementu oraz zarządzania projektami. Obecnie pracuje przy zarządzaniu procesami zakupowymi wraz z udzielaniem zamówień publicznych, połączonych z administracją i funkcjonowaniem budynków w zakładzie ubezpieczeń VZP ČR. Doświadczenie w zarządzaniu procesami zakupowymi wraz z udzielaniem zamówień publicznych połączonych z administracją i działaniem budynków posiada również z towarzystwa ubezpieczeniowego VZP ČR. Aktualnie pracuje jako controlling&procurement manager w spółce, której polem działania jest całościowy facility management – CENTRA.s.a.

Back to Top