Ivo Locatelli

Ivo Locatelli

Ivo Locatelli

Ivo Locatelli jest absolwentem Uniwersytetu w Rzymie. Swoją karierę rozpoczął w 1989 roku we włoskim stowarzyszeniu handlowym Confindustria na stanowisku związanym z badaniem rynku. Brał udział w planowaniu programów dla włoskich regionów, opłacanych z pieniędzy Europejskiego Funduszu Strukturalnego. Od 1992 roku, po dołączeniu do Komisji Europejskiej, pracował również w Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu oraz Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów. Pracował na różnych polach, m.in. nad regulacjami dotyczącymi komunikacji elektronicznej (brał udział w negocjacjach nad pakietem reform z 2009 roku), na polu stosunków międzynarodowych i e-zdrowia. Obecnie kieruje zespołem w jednostce, zajmującej się innowacjami i eProcurementem w Generalnej Dyrekcji Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorstw i SME‘s, gdzie pracuje od 2012 roku.

Back to Top