Jan Havlík

Jan Havlík

Jan Havlík

Pracuje jako sekretarz w Urzędzie Miasta w Zdziarze nad Sazawą. Jest zwolennikiem elektronizacji, efektywnych procesów i transparentności przetargów. Od 2010 roku był zewnętrznym wykładowcą Institute for International Reaserch GmbH w dziedzinie elektronicznego udzielania zamówień publicznych. Występował na kilku konferencjach i publikuje w pismach ekonomicznych i czasopiśmie Moderní obec.

Back to Top