Jan Novotný

Jan Novotný

Jan Novotný

W Ministerstwie Szkolnictwa pracuje już od 2013 roku, z czego od 2015 na stanowisku Kierownika Działu Metodyki Zamówień Publicznych. Bierze udział w opiniowaniu legislatywy z danej dziedziny oraz odpowiada za tworzenie przepisów wewnętrznych, stanowisk prawnych oraz za nadzór nad procesem udzielania ważnych zamówień publicznych, które są przeprowadzane przez jednostki podrzędne w ramach resortu oraz nad zamówieniami, w których Ministerstwo występuje jako główny zleceniodawca. Ponadto jako reprezentant Ministerstwa bierze udział w działaniach Ponadresortowej Grupy Koordynującej Zakupy Centralne Państwa oraz Grupy ds. Transparentności Zamówień Publicznych. Ze względu na to, że przedmioty zamówień są bardzo różnorodne: od projektów strategicznych, związanych z podnoszeniem kwalifikacji, po zakup materiałów biurowych, uważa swoją pracę za bardzo bogatą i stale odnajduje w niej coś nowego.

Back to Top