Jana Dovičovičová

Jana Dovičovičová

Jana Dovičovičová

Jana Dovičovičová skończyła Ekonomię i kierowanie przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się zakupami. Na początku pracowała w firmie budowlanej Skanska s. a., a od 2009 roku do zakończenia działania we wrześniu 2015 roku kierowała zakupami w jednym z największych banków na Słowacji Slovensku VÚB s. a. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Serwisu Wewnętrznego i Zakupów Centralnych w spółce KOOPERATIVA towarzystwo ubezpieczeniowe s. a., które jest członkiem międzynarodowej grupy ubezpieczeniowej Vienna Insurance Group. Jej zadaniem jest wybudowanie centralnego systemu zakupów i standaryzacja procesów zakupowych w spółkach. Wierzy, że transparentność, uczciwe podejście w czasie postępowania przetargowego i współpraca są w długotrwałej perspektywie korzystne dla wszystkich uczestniczących stron.

Back to Top