Jaroslav Kračún

Jaroslav Kračún

Jaroslav Kračún

Studiował międzynarodowe prawo handlowe na paryskiej Sorbonie i Uniwersytecie Roberta Schumana w Sztrasburgu, co uzupełnił wymianą studencką w Anglii i Francji oraz studiami podyplomowymi w Wyższej Szkole Handlowej ESSEC w Paryżu. Doświadczenie prawnicze i praktykę zdobył jako aplikant w kancelarii Gide Loyrette Nouel w Pradze. Od 2008 roku działa w Komisji Europejskiej, obecnie w Dyrekcji Generalnej dla rynku wewnętrznego, przemysłu, działalności gospodarczej oraz małych i średnich przedsiębiorstw Komisji Europejskiej, gdzie poświęca się legislatywie zamówień publicznych i ich wdrażaniu w Czechach i na Słowacji. Poza tym zajmuje się polityką innowacji na polu udzielania zamówień publicznych.

Back to Top