Lukáš Ureš

Lukáš Ureš

Lukáš Ureš

W 2011 roku skończył studia na Wydziale Elektrotechnicznym Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilznie, a następnie rozpoczął pracę w Szpitalu Uniwersyteckim. Najpierw znalazł się w Dziale Zastępcy ds. Ekonomicznych, gdzie nauczył się wykorzystywać system eAukcyjny PROEBIZ, zwłaszcza przy zamówieniach zgodnych z ustawą nr 137/2006, a następnie został kierownikiem Działu Przygotowywania i Realizacji Zamówień Publicznych. Tam rozwijał swoje doświadczenie w problematyce zamówień publicznych i zamówień wykorzystujących ocenę właśnie przy pomocy eAukcji. Obecnie jest Kierownikiem Działu Handlowo-Technicznego, gdzie zajmuje się m. in. zamówieniami związanymi z renowacją i zakupem nowych urządzeń.

Back to Top