Magdaléna Slámová

Magdaléna Slámová

Magdaléna Slámová

Swoją praktykę zawodową rozpoczęła w HR, gdzie przez 10 lat zbierała doświadczenie w międzynarodowych firmach, organizacjach non-profit, jak również po stronie agencji. Ostatnie 4 lata pracuje na stanowisku Senior Procurement Officer v Unilever, gdzie zajmuje się zakupami dla przedstawicielstw handlowych w Czechach i na Słowacji. Obecnie skupia się na wdrożeniu planu rozwoju dla wszystkich dostawców, a w ramach CEE specjalizuje się w negocjacjach z międzynarodowymi usługodawcami, przede wszystkim w dziedzinie badania rynku.

Back to Top