Martina Gromová

Martina Gromová

Martina Gromová

Od 2005 roku pracuje w Urzędzie Zamówień Publicznych, obecnie w dziedzinie metodyki i elektronicznego udzielania zamówień. Jest kierownikiem działu elektronicznego udzielania zamówień publicznych, a elektronizacja i zamówienia IKT są jej „hobby” już od 2005 roku.

Back to Top