Steve Robinson

Steve Robinson

Steve Robinson

Steve Robinson od 2005 roku jest Kierownikiem ds. Zamówień publicznych Rady Miasta Cardiff. W ciągu ostatnich dziesięciu lat utworzył z miasta Cardiff kluczowego, strategicznego partnera w dziedzinie udzielania zamówień publicznych. Dzięki jego silnym zdolnościom przywódczym zdołał stworzyć wielokrotnie nagradzany zespół, który uważny jest za przykład. W wolnym czasie Steve jest namiętnym trenerem piłki nożnej, obiecującym surferem i głównym basistą w zespole heavymetalowym.

Back to Top