Agnes Czibik

Agnes Czibik

Agnes Czibik

Agnes Czibik pracuje w spółce Government Transparency Institue (GTI) na stanowisku Data Analyst i Project Manager. GTI jest niezależną instytucją skupiającą się na badaniach i ochronie dobrego rządzenia. Wykorzystuje w tym celu analizę ilościową rozległych baz danych z zamówień publicznych w całej Europie, z których tworzy narzędzia do ewaluacji pracy administracji publicznej. Spółka zajmuje się także wsparciem transparentności zamówień publicznych. Agnes już od 2014 roku pracuje tam nad analizą danych zamówień publicznych i rozwojem wskaźników ryzyka.

Back to Top