Alexandra Leon

Alexandra Leon

Alexandra Leon

Jej miłością jest pomoc ludziom i organizacjom w nieustannym rozwoju. Jako lider projektów zaproponowała i wdrożyła program ekspercki, skierowany na pracowników w dziedzinie zamówień publicznych, który jest finansowany przez Unię Europejską – The Public Procurement Excellence Programme. Wzięli w nim udział wysoko postawieni eksperci z 19 krajów UE oraz spoza niej. Program oferował unikalną kombinację wiedzy akademickiej i praktycznej, która jest specyficzna dla dziedziny centralizowanych zamówień publicznych. Stał się punktem wyjścia dla stworzenia sieci biegłych profesjonalistów z dziedziny zamówień publicznych, mającej za cel międzynarodową i międzyfirmową wymianę wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań. Studenci PPE ukończyli program uzyskując tytuł „Certyfikowanego eksperta ds. zamówień publicznych” na Wiedeńskiej Wyższej Szkole Ekonomii (WU).

Back to Top