Daša Paláková

Daša Paláková

Daša Paláková

W zakresie zamówień publicznych działa od 2006 r. Współuczestniczyła w procesie wdrażania projektu Elektronicznego systemu umów, który wraz z ze swoim zespołem z powodzeniem zaczęła stosować w praktyce. Obecnie pełni stanowisko Dyrektora Wydziału Zamówień Publicznych na Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Słowacji, jej zespół realizuje zamówienia publiczne na potrzeby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowacji, jak również centralnie.

Back to Top