Fernando Batista

Fernando Batista

Fernando Batista

Fernando skończył prawo oraz dwa programy studiów podyplomowych w dziedzinie zamówień publicznych na Wydziale Prawa w Lizbonie. Obecnie jest Dyrektorem ds. Prawa i Zamówień Publicznych w instytucie IMPIC (Institute of Public Procurement, Real Estate and Construction) w Portugalii, w którym kieruje się udzielaniem zamówień publicznych, e-platformami i administracją portalu BASE. Reprezentuje rząd portugalskich w udzielaniu zamówień publicznych w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Od 2008 roku jest również państwowym reprezentantem w dziedzinie zamówień publicznych.

Back to Top