Isabel Rosa

Isabel Rosa

Isabel Rosa

Pracuje na stanowisku Kierownika Działu Kwalifikacji i Licencji w portugalskim Instytucie Budownictwa i Nieruchomości (INCI, I.P.), odpowiada za zarządzanie zamówieniami publicznymi z zakresu systemów informacyjnych. Ponadto uczestniczy w działaniach grupy roboczej ePWG (elektroniczne zamówienia publiczne) w Komisji Europejskiej oraz grupy roboczej Ministerstwa Obrony CyberWar. Ukończyła matematykę stosowaną, jest audytorem Obrony Narodowej, obecnie również doktorantką na kierunku Administracja IT w Instituto Superior Técnico w Lizbonie. Isabel Rosa posiada 24-letnie doświadczenie w branży IT, które uzyskała zajmując stanowiska kierownicze. Kilka lat pracowała również w chińskim Makao. W niedawnej przeszłości była zastępcą Sekretarza Generalnego oraz Przewodniczącą Komisji IT i Technologii Komunikacyjnych w Ministerstwie Robót Publicznych, Transportu i Komunikacji.

Back to Top