James Marland

James Marland

James Marland

Głównym polem jego działalności jest dziedzina zakupów, kierowanie łańcuchem dostaw i zrównoważony rozwój. Przed akwizycją firm SAP i Ariba pracował w obu tych spółkach. Zajmuje wyjątkową pozycję wyjściową dla kierowania i przyłączania światowych firm do sieci handlowej spółki SAP. James jest przede wszystkim narratorem wielkich opowieści – chce, aby „każdy opowiadał historię” za pośrednictwem mediów społecznościowych, procesu uczenia się (onboardingu) i mentoringu. Wierzy, że kształcenie w firmach wszystkich wielkości przynosi korzyści w przejściu handlu na technologie cyfrowe.

Back to Top