Jan Zahálka


Jan Zahálka

Jan Zahálka

Ekspert prawny specjalizujący się w opiece zdrowotnej, zwłaszcza w kwestii płatności i problematyki wyrobów medycznych. Aktywnie działa w dziedzinie zamówień publicznych, ich elektronizacji i stosowania eAukcji w procesach oceny ofert dostawców. Zajmuje się także problematyką prawną, natomiast w ramach świadczenia usług doradczych ustawodawcom udało mu się opracować i wdrożyć "drobną nowelizację" ustawy o zamówieniach publicznych.

Back to Top