Jana Hybšová

Jana Hybšová

Jana Hybšová

Skończyła studia na Wydziale Prawa w Pilznie. Od początku praktyki zawodowej swoją uwagę poświęca zamówieniom publicznym. Dzięki pracy w spółce GORDION sp. z o. o. ma doświadczenie z wszystkimi typami zamawiających i konkursów. Obecnie już piąty rok zajmuje stanowisko Kierownika Działu Zamówień Publicznych w szpitalu ogólnym, w którym co roku organizowane są zamówienia na kilka miliardów koron.

Back to Top