Jitka Hejlová

Jitka Hejlová

Jitka Hejlová

Jitka Hejlová, która zamówieniami publicznymi zajmuje się od 2006 roku, wykorzystuje w praktyce wykształcenie zdobyte na Wydziale Leśnictwa i Wydziale Prawa. Wcześniej pracowała dla miasta Ołomuniec, lecz także dla przedsiębiorstwa państwowego VOP Šternberk oraz firmy doradczej INNOVA Int. Od 2017 roku do kwietnia 2019 roku była Kierowniczką Działu Zamówień Publicznych w przedsiębiorstwie państwowym Lesy ČR, które są jednym z dużych publicznych zleceniodawców. Wniosła tam znaczny wkład w elektroniczne udzielanie zamówień publicznych, a później w szerokie wykorzystanie dynamicznych systemów zakupowych. Obecnie pracuje w kancelarii adwokackiej z ogólną praktyką.

Back to Top