Jozef Kubinec

Jozef Kubinec

Jozef Kubinec

Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, gdzie skupiał się na podstawach teoretycznych zamówień publicznych. Tematem jego pracy dyplomowej była problematyka zasad rządzących zamówieniami. Po krótkiej praktyce adwokackiej zaczął pracować jako specjalista do spraw zamówień w spółce kolejowej Cargo Slovakia, gdzie kierował zespołem zajmującym się zakupami strategicznymi i zamówieniami publicznymi. Obecnie działa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Słowacji.

Back to Top