Juraj Barbarič

Juraj Barbarič

Juraj Barbarič

Dziedziną zamówień publicznych zajmuje się od 2010 roku. Pierwsze trzy lata pracował po stronie kandydata, a w 2013 roku otrzymał od Wschodniosłowackiego Instytutu Chorób Serca i Naczyń Krwionośnych okazję do przejścia na stronę zleceniodawcy. W tym też roku dział zamówień publicznych rozpoczął stopniową elektronizację. Barbarič brał udział w utworzeniu i wprowadzeniu przygotowawczych konsultacji rynkowych w spółce. Obecnie w większości zajmuje się realizacją mniejszych zamówień ogłaszanych za pośrednictwem EKS i zamówieniami o małym zasięgu realizowanymi za pośrednictwem systemu elektronicznego.

Back to Top