Kateřina Koláčková


Kateřina Koláčková

Kateřina Koláčková

Jest dyrektorem spółki OTIDEA, która zajmuje się przede wszystkim problematyką zamówień publicznych i koncesji. Specjalizuje się w kompleksowej administracji postępowania przetargowego, łącznie z publikacjami i prowadzeniem wykładów. Może pochwalić się sukcesem w realizacji przetargów za kilka miliardów koron.

Back to Top