Kateřina Stuchlová

Kateřina Stuchlová

Kateřina Stuchlová

Kateřina Stuchlová twierdzi, że nawet w tak małym mieście jak Tachov mogą się dziać wielkie rzeczy. Każde nowe zamówienie jest dla niej „Wyzwaniem”. Od 2012 roku zajmuje się administracją zamówień publicznych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. Ocena w formie aukcji elektronicznych stała się zwyczajną praktyką w większości konkursów i zapewniła miastu oszczędności rzędu milionów koron. Tachov odnosi sukces w realizacji projektów z programów dotacyjnych. W tej dziedzinie elektronizacja pomaga przy kontroli projektów.

Back to Top