Leona Gergelová Šteigrová


Leona Gergelová Šteigrová

Leona Gergelová Šteigrová

Leona na dłuższą metę zajmuje się tematem odpowiedzialnego udzielania zamówień publicznych, na początku jako dyrektorka organizacji pożytku publicznego Nová ekonomika, a od 2014 roku jako kierownik działu zamówień publicznych w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych, gdzie kieruje projektem Odpowiedzialnego pod względem socjalnym udzielania zamówień publicznych. Potencjał zamówień publicznych widzi w strategicznym udzielaniu, którym aktywnie się zajmuje. Leona skończyła Stosunki międzynarodowe i studia europejskie na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Przez osiem lat pracowała w Ministerstwie Szkolnictwa, Młodzieży i Wychowania Fizycznego, gdzie – m. in. jako Dyrektorka działu ds. UE – reprezentowała Czechy w Unii, a w czasie czeskiego przewodniczenia w Radzie UE przewodniczyła Komitetowi Edukacji Rady UE.

Back to Top