Ľubomír Kubička


Ľubomír Kubička

Ľubomír Kubička

Skończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. Po dziesięciu latach spędzonych w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego przeniósł się do dramatycznego środowiska zamówień i zajmuje się udzielaniem zamówień publicznych. Intensywnie udziela się przy realizacji zamówień jak i działalności doradczej, pomagając kandydatom do ZP, a w wolnym czasie, który jeszcze mu zostaje, walczy z absurdami wokół nas.

Back to Top