Maja Kuhar

Maja Kuhar

Maja Kuhar

Skończyła prawo. Jej droga do udzielania zamówień publicznych rozpoczęła się od pracy praktykantki w kancelarii adwokackiej reprezentującej kandydatów w postępowaniach. Po zdaniu egzaminu adwokackiego rozpoczęła trzyletnią pracę jako Specjalistka od porad prawnych w Państwowej Komisji ds. Nadzoru nad Procedurami Zamówień Publicznych. Od 2012 roku pracowała jako główny doradca Ministra ds. polityki socjalnej i młodzieży, gdzie była odpowiedzialna między innymi za projekt uruchomienia scentralizowanego systemu udzielania zamówień publicznych dla centrów pomocy socjalnej i innych instytucji w systemie opieki społecznej. W 2019 roku została mianowana przez chorwacki parlament przewodniczącą Państwowej Komisji ds. Nadzoru nad Procedurami Zamówień Publicznych.

Back to Top