Marian Gałuszka


Marian Gałuszka

Marian Gałuszka

Studiował Handel zagraniczny na Uniwersytecie w Krakowie, podczas studiów niejednokrotnie wyjeżdżał do USA i Kanady na kursy językowe. Po studiach zaczął pracować w firmie Pro North Czech, na pozycji logistyka. Od 2009 roku pracuje w firmie Sentinet jako szef czespołu projektowego platformy PROEBIZ. Prowadzi zespół projektowy, szkoli w Republice Czeskiej i za granicą, zaangażowany jest w rozwój i testowanie systemu.

Back to Top