Marie Siberová

Marie Siberová

Marie Siberová

Obecnie zajmuje stanowisko Kierownika ds. Zakupów, a wcześniej była Kierownikiem hurtowni oraz handlowcem i współpracowała z rzeszą uznanych osobistości. Firma Krofian CZ sp. z o. o., w której znajduje się aktualnie, należy do najlepszych w dziedzinie automatyzacji i była wielokrotnie nagradzana. W pracy Marie Siberová stawia czoła prawdziwym wyzwaniom. Do głównych obowiązków kierownika zalicza się wyszukiwanie oszczędności dla poszczególnych towarów, standaryzacja części i wykorzystywanie nowych technologii. Twierdzi, że: „Handel to bardzo stara dyscyplina, ale zasady tego, jak grać i wygrać, nie są jasno zdefiniowane”.

Back to Top