Martin Jonastik

Martin Jonastik

Martin Jonastik

Skończył Informatykę stosowaną na Uniwersytecie Św. Cyryla i Metodego w Trnawie, a swoje umiejętności wykorzystuje przy elektronizacji i automatyzacji zakupów od 2009 roku, kiedy współpracował przy wprowadzeniu eProcurementu. Stopniowo przeszedł przez różne stanowiska w handlu, aż po dzisiejszą pozycję Procurement Compliance Specialist w koncernie IKEA, gdzie zajmuje się kontrolą i rozwojem procedur zakupowych oraz rutynowych procesów. Jest propagatorem rozwiązań zamierzonych na efektywność i obniżanie kosztów procesowych zamówień. Obecnie kieruje projektem wprowadzenia elektronicznego rynku B2B.

Back to Top