Martina Šťastná

Martina Šťastná

Martina Šťastná

W przeszłości zajmowała się dotacjami z UE i zamówieniami publicznymi. Od 2010 roku pracuje w Urzędzie Regionalnym kraju libereckiego na stanowisku kierownika Działu Zamówień Publicznych. Dział ten już od kilku lat korzysta z aukcji elektronicznych na potrzeby urzędu. Od 2015 realizowane są również aukcje dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej kraju libereckiego.

Back to Top