Miloš Olejník

Miloš Olejník

Miloš Olejník

Prezentuje swoje doświadczenia zdobyte podczas dwudziestoletniego stażu pracy w firmach ponadnarodowych, takich jak IKEA, MAKRO, innogy i inne. Dziś pracuje na pozycji Headquarter Procurement Leader w firmie HB Reavis. Jest zapalonym propagatorem zakupów elektronicznych i innych nowoczesnych narzędzi pozwalających na dokonywanie efektywnego zakupu, podobnie jak możliwie najwyższej transparentności procesów zamówień publicznych.

Back to Top