Miloslav Matonog

Miloslav Matonog

Miloslav Matonog

Od 2008 roku pracował w słowackim Urzędzie ds. Zamówień Publicznych, gdzie zajmował się działaniami kontrolnymi i metodycznymi w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych z funduszy UE. W okresie od 2011 do 2016 roku brał udział we wprowadzaniu pełnej elektronizacji udzielania zamówień publicznych w słowackim Ministerstwie Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny. Od 2017 roku pracuje tam na stanowisku Dyrektora Działu Zamówień Publicznych centralnej organizacji zaopatrywania dla resortu ministerstwa. Uczestniczy w obradach zespołów zajmujących się zamówieniami publicznymi oraz bierze aktywny udział w przygotowaniu przepisów prawnych w dziedzinie zamówień publicznych.

Back to Top