Naďa Voráčová


Naďa Voráčová

Naďa Voráčová

Pracuje jako menadżerka zamówień publicznych w rektoracie Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Od 2010 roku jest członkinią zespołu, który zainicjował przejście na elektroniczne udzielanie zamówień publicznych i wprowadzenie dynamicznych systemów zakupowych na uniwersytecie. Przez ostatnie dwa lata pracowała nad uzupełnieniem DSZ o umowy z elementem ramowym, konkursami przy pomocy katalogów elektronicznych i wprowadzeniem wewnętrznego e-shopu dla kompletnej elektronizacji centralnych zakupów na UM.

Back to Top