Ondrej Jombík


Ondrej Jombík

Ondrej Jombík

Kierownik Działu Logistyki spółki energetycznej ZSE a.s. W sposób odpowiedzialny i kreatywny realizuje zakupy strategiczne, operacyjne oraz usługi magazynowania wraz z transportem. Jest członkiem EON Corporate supply Chain i Grid BAP, w maksymalnym stopniu promuje elektronizację, transparentność całego procesu zakupu oraz tworzenie systemów kwalifikacyjnych dla dostawców.

Back to Top