Ondrej Kuruc


Ondrej Kuruc

Ondrej Kuruc

Dyrektor Działu zamówień publicznych w Ministerstwie Zdrowia Słowacji. Od rozpoczęcia pracy procesowo zajmuje się wszystkimi centralnymi zamówieniami publicznymi Ministerstwa, łącznie z tymi najsłynniejszymi i odnoszącymi największy sukces (zakup tomografów, łóżek i akceleratorów liniowych). Przeprowadził dotąd 6 nadlimitowych zamówień centralnych, a w 5 przypadkach zrealizowanych zostało już łącznie 137 aukcji elektronicznych przynoszących oszczędność ponad 42 milionów euro. Na swoim koncie ma dwa uruchomione dynamiczne systemy zakupowe, które przeznaczone są dla wszystkich działających szpitali. Swoją rolę w Ministerstwie Zdrowia Słowacji rozumie jako pozycję partnera dla dziedziny zamówień jednostki analitycznej, z którą przygotowuje, ogłasza i ocenia zamówienia centralne. Wierzy, że uczciwa praca popłaca.

Back to Top