Peter Majtán


Peter Majtán

Peter Majtán

Skończył Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie. W ramach programu dla absolwentów, znanego obecnie pod nazwą Growww, rozpoczął swoją karierę w spółce SLOVNAFT. Stopniowo rozwijała swoje umiejętności w dziedzinie zakupu usług i prac konserwacyjnych (MRO) oraz projektowania zakupów. Obecnie zajmuje stanowisko Menadżera ds. Zakupów w firmie Flagship SLOVNAFT (SR, CZ, AUT, POL) w ramach grupy MOL. Jest gorącym zwolennikiem nowoczesnych zakupów z naciskiem na ludzkie podejście i analityczne myślenie. Jego motywacja to bycie lepszym. Motto: „Push the sky away“ Nick Cave.

Back to Top