Rostislav Očadlík

Rostislav Očadlík

Rostislav Očadlík

Rostislav Očadlík od 2000 roku pracuje w spółce RayService, obecnie na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Infrastruktury Technicznej. Motto RayService brzmi: „Świadomie tworzymy naszą przyszłość”. Rostislav, przy pomocy nowych technologii, doprowadza wykorzystywane/standardowe systemy zarządzania do nowoczesnego stanu. W ramach Przemysłu 4.0 skupia się na kierowaniu automatycznymi systemami magazynującymi oraz zarządzaniu produkcją przy pomocy paperless production. Cieszy się z tego, w jaki sposób udaje się wspólnie wykorzystywać elementy Przemysłu 4.0 w codziennym życiu firmy RayService.

Back to Top