Stanislav Bogdanov


Stanislav Bogdanov

Stanislav Bogdanov

Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora działu elektronizacji zamówień publicznych i koncesji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Brał udział w projekcie Narodowego narzędzia elektronicznego z ukierunkowaniem na testowanie systemu i debugowanie. W czasie trwania projektu był głównym szkoleniowcem systemu.

Back to Top