Tomáš Trenkler


Tomáš Trenkler

Tomáš Trenkler

Przez dziewięć lat działał w przedsiębiorstwie inżynieryjnym, gdzie w 2004 roku zaczął wykorzystywać eAukcje do elektronizacji przetargów. Swoje doświadczenia praktyczne używa od 2006 roku przy rozpowszechnianiu projektu PROEBIZ najpierw na Słowacji, a od początku roku 2015 także za granicą.

Back to Top