Tomáš Veit

Tomáš Veit

Tomáš Veit

Na pozycji Head of Procurement Europe w jednej z największych grup browarniczych na świecie odpowiada za lokalne zespoły oraz działania związane z procesem zakupu w wybranych krajach europejskich. Jego aktualna specjalizacja polega na podwyższaniu efektywności lokalnych zespołów operacyjnych wraz z dokonywaniem pomiaru ich efektywności, wdrażaniu jednolitej infrastruktury IT, rozwoju e-sourcingu oraz działań taktycznych spot-buy.

Back to Top