Tünde Tátrai

Tünde Tátrai

Tünde Tátrai

Prawniczka i ekonom, która obecnie pracuje na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie w Instytucie Ekonomii Handlowej. Uczy elektronicznego udzielania zamówień, kierowania łańcuchem dostawców i udzielania zamówień publicznych zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju. Pracę dyplomową napisała o udzielaniu zamówień publicznych i ich możliwym rozwoju na Węgrzech. Specjalizuje się również w zamówieniach o znaczeniu etycznym. Tünde odgrywa znaczącą rolę w międzynarodowych projektach badawczych i jest autorką szeregu książek oraz publikacji międzynarodowych. Pisze do kilku specjalistycznych czasopism na temat elektronizacji i prawa zamówień publicznych. Odgrywa aktywną rolę w komitetach naukowych i organizacyjnych kilku programów badawczych i konferencji o zamówieniach publicznych. Wykładała w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Moskwie.

Back to Top