Václav Pelouch


Václav Pelouch

Václav Pelouch

Ing. Václav Pelouch to Dyrektor Techniczno-Operacyjny, zatrudniony w Teatrze Narodowym od 1998 roku. Pracował tam na różnych stanowiskach. Od 2012 do 2013 roku kierował teatrem. W jego kompetencje wchodzą administracja i konserwacja budynków oraz związane z tym przygotowywanie i realizacja inwestycji oraz zamówień publicznych. W właśnie trwającej modernizacji historycznego oraz administracyjnego budynku Opery Narodowej jest kierownikiem zespołu wykonawczego.

Back to Top