Veronika Ivaničová

Veronika Ivaničová

Veronika Ivaničová

Dziedziną zamówień publicznych zajmuje się od 2014 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Słowacji w Dziale Zamówień Publicznych, gdzie udało jej się „nasiąknąć” bogatymi i szerokimi doświadczeniami z zakresu elektronizacji i centralizacji zamówień publicznych. Obecnie pracuje w Dziale Zamówień Publicznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Słowacji. Jej misją jest zaprowadzenie tam pełnej elektronizacji procesów zamówień publicznych.

Back to Top