Will Beattie

Will Beattie

Will Beattie

Will jest głównym menadżerem na Europę kontynentalną w Chartered Institute of Procurement and Supply (inaczej CIPS). To lider w znajdowaniu nowatorskich możliwości rynkowych. Asystuje przy zakładaniu nowych filii na całym świecie. Odpowiada przede wszystkim za współpracę ze światowymi, korporacyjnymi klientami przy tworzeniu projektów i rozwijaniu rozwiązań, które mają pomóc organizacjom w maksymalizowaniu potencjału zakupowego i łańcuchów dostawców, łącznie z rozwojem pracowników i procesów. Jest entuzjastycznym obrońcą procesu zakupowego i skupia się na polepszaniu kwalifikacji zespołów zakupowych.

Back to Top