Zuzana Bučeková


Zuzana Bučeková

Zuzana Bučeková

Skończyła wydział Ekonomii i Zarządzania na kierunku Analiza i kierowanie przedsiębiorstwem. W latach 2012–18 jako Kierownik Działu Zamówień Publicznych koordynowała i zapewniała działania połączone z procesem udzielania zamówień publicznych na potrzeby Wschodniosłowackiego Instytutu Chorób Sercowo-Naczyniowych, gdzie sama wymyślała e-narzędzia, proces ich implementacji i wykorzystania, za co w 2015 roku otrzymała międzynarodową nagrodę FSA w kategorii MASTER. Od początku 2018 roku specjalizuje się w kierowaniu i zapewnianiu działań procesu udzielania zamówień publicznych dla projektów finansowanych z funduszy UE w spółce Svet zdravia.

Back to Top