Zuzana Krajčovičová


Zuzana Krajčovičová

Zuzana Krajčovičová

Skończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Od 2005 roku pracuje w Urzędzie ds. Zamówień Publicznych. Zajmuje się głównie metodyką i ustawodawstwem, rozpatrywaniem sprzeciwów w procesie udzielania zamówień publicznych, nakładaniem grzywien za wykroczenia administracyjne w zamówieniach, szkoleniami oraz reprezentowaniem urzędu przed sądem w postępowaniach mających na celu ustalenie zgodności z prawem decyzji urzędu. W latach 2005 – 2006 była Sekretarzem komisji specjalnej (apelacyjnej) urzędu. W latach 2016 – 2017 dzięki stypendium przyznanym przez EBRD skończyła kurs International Master in Public Procurement Management na Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora biura rady urzędu.

Back to Top
PROEBIZ pracuje z otwartymi plikami cookie (ciasteczka).Pozwalają mu na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego przebiegu i oceny. O plikach cookies (ciasteczka) i ich ustawieniach dowiesz się WIĘCEJ TUTAJ